Według badania przeprowadzonego przez pewien internetowy portal, wynagrodzenia sekretarek, asystentów i recepcjonistów są bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od miejsca zatrudnienia, rodzaju firmy, jej wielkości oraz branży zatrudnienia danej osoby. Ogólna zasada jest taka, że im wyższemu szczeblowi zarządzania podporządkowana jest asystentka lub sekretarka, tym wyższe są jej zarobki. Ile w takim razie zarabia „prawa ręka szefa”?

b44Odpowiedź jest prosta „coraz więcej”, jednak należy przyznać, że zawód ten nigdy nie znajdował się wśród tych najlepiej płatnych. Jak wspomniano nieco wyżej, na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby wspomagające pracę przełożonych z wyższych szczebli zarządzania. Asystentka dyrektora z ponad dwuletnim stażem może liczyć na zarobki w granicach 5 tysięcy złotych, asystentka – 3,5 tysiąca złotych, a sekretarka 3,3 tysiące złotych.

Duże znaczenie ma branża, w której pracuje asystentka czy sekretarka. Dysproporcje w wysokości wynagrodzenia są tutaj bardzo dużo. Najniższe wynagrodzenie otrzymują sekretarki z branży elektronicznej i elektrotechnicznej (2,3 tysiące złotych), dużo wyższe np. w branży spożywczej (4 tysiące zł). Wśród recepcjonistek najgorzej opłacane są te w branży spożywczej (2,6 tysiąca złotych), najlepiej – w branży motoryzacyjnej (prawie 7 tysięcy zł).