Zagrożenia w zawodzie asystenta

Asystent dyrektora Koszalin jest osobą zatrudnioną w biurze firmy do wykonywania wszelkich zadań związanych z prawidłowym działaniem firmy, obsługą biura i pomocą dyrektorowi. Zawód asystenta, chociaż powszechnie uważany za bezpieczny i nieniosący za sobą żadnych zagrożeń, jak każdy inny zawód na świecie, związany jest z kilkoma elementami, które mogą spowodować negatywne skutki dla życia lub zdrowia osoby zatrudnionej na tym stanowisku pracy

18CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI

 • Drabiny, krzesła nieprawidłowo używane – możliwość urazów w wyniku upadku.
 • Śliskie, polerowane, pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku .
 • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
 • Uszkodzone elektryczne urządzenia  biurowe, palenie papierosów – możliwość poparzeń w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru).

CZYNNIKI FIZYCZNE

 • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych  – możliwość uszkodzenia słuchu.

CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

 • Ozon, tlenki azotu emitowane przez sprzęt biurowy np. kopiarki, drukarki laserowe – możliwość zatrucia.
 • Pył papieru, środki do czyszczenia, kleje, rozpuszczalniki, dym papierosowy lub zanieczyszczenia powietrza wynikające z wadliwego systemu wentylacji – możliwość chorób układu oddechowego i uczuleń.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze, zakażeniu którym sprzyja kontakt z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji – możliwość chorób zakaźnych.

CZYYNIKI ERGONOMICZNE, PSYCHOSPOŁECZNE I ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY

 • Szerokie zastosowanie komputerów (monitorów ekranowych) – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku, problemów psychospołecznych związanych z adaptacją do technologii opartych na technice komputerowej.
 • Przemoc fizyczna lub słowna ze strony gości, osób dzwoniących – możliwość urazów i stresu psychicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *